Kuracja długoterminowa oraz lekarstwa przeciw depresji

Wybitnie w szeregu przypadków nerwice i zaburzenia nerwowe powiązane są z przeżywanymi zaburzeniami stresowymi. Niesłychanie wielokrotnie w sytuacjach stresowych występuje ostra reakcja na stres, jaka jest niezmiernie niepokojącym zagrożeniem. Ostra reakcja na stres jest zaburzeniem, jakie z reguły ma charakter przejściowy oraz stanowi odpowiedz na nadzwyczaj silny, psychiczny i cielesny stres u osoby niedotkniętej żadnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Specyficzną cechą tych zaburzeń jest ich prężny przebieg. W pierwszym momencie po stresującym wydarzeniu dochodzi do stanu oszołomienia z pewnym zwężeniu pola świadomości oraz uwagi.

Zakłóceniu wtenczas ulega orientacja oraz zdolność do rozumienia bodźców dochodzących z zewnątrz. Oprócz tego ma prawo dojść do zakłóceń stresowych pourazowych, jakie są przedłużającymi się opóźnionymi ripostami na sytuacje stresowe o nadzwyczaj ogromnym ciężarze emocjonalnym, co okazuje alkoholizm radom. Do takich sytuacji zalicza się zdarzenia, które u większość ludzi mogą wywołać ciężkie doświadczenia oraz przeżycia. Efektem takich zdarzeń, są w stanie być powracające koszmary przeszłości. Leczenie zaburzeń nerwicowych, z nielicznymi wyjątkami, jest leczeniem długotrwałym a również niezmiernie trudnym.

Preferowaną i najbardziej efektywną formą terapii jest psychoterapia. Niemniej, w praktyce, z przeróżnych względów, w większości wypadków wykorzystywanym sposobem leczenia jest farmakoterapia. Coraz to częściej można spotkać się z dyskusją o możliwości łączenia obu tych form. Wydaje się, że zastosowanie takiej lub innej metody terapeutycznej nie wynika tylko z preferencji i zapatrywań przeróżnych specjalistów: psychiatrów, psychologów czy również psychoterapeutów.